Dziecko potrafi wyszukać różnice w wyglądzie kwiatów i traw, obserwując żywe okazy. Rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny. Zna liczbę 10 i jej zapis cyfrowy. Za pomocą ruchu potrafi pokazać jak rośnie, rozkwita i więdnie kwiat – pantomima. Układa z liter alfabetu ruchomego nazwy kwiatów, potrafi wykonać rysunek na temat: „którym kwiatem łąki chciałbym być?”. Potrafi rozwiązać krzyżówkę.


Przebieg zajęcia:

I (dzieci siedzą na dywanie)

 1. wyszukiwanie różnic w wyglądzie kwiatów, traw na podstawie obserwacji żywych okazów przyniesionych przez dzieci.
  • Opisz roślinę przyniesioną przez siebie. Zwróć uwagę na jej kształt, barwę i zapach.
  • Powiedz, jak nazywa się twoja roślinka.
 2. zorganizowanie w kąciku przyrody wystawy pt. „Kwiaty łąki” z wykorzystaniem roślin przyniesionych przez dzieci. (dzieci siedzą przy stolikach, na których leżą nożyczki i wycinanka)
 3. wycinanie kartoników z kwitami.
 • · Wytnij po przerywanych liniach rysunki przedstawiające kwiaty i trawę.
 • · Policz kartoniki.
 • · Który kwiat jest ci znany? Podaj jego nazwę.
 • · Który kwiatek jest według ciebie najładniejszy?
 • · Które kwiaty narysowane na obrazkach widzieliśmy na wycieczce?
 • · Co napisane jest pod największym obrazkiem?
 1. rozpoznawanie i nazywanie wybranych roślin łąkowych.
 1. zabawa ruchowa- „Kwiaty łąki”.

Dzieci układają na podłodze wszystkie wycięte kwiaty i trawy. Gdy gra muzyka (dowolna piosenka z płyty), dzieci spacerują po sali. Podczas przerwy w muzyce starają się „zebrać” jak najwięcej kwiatów. Wygrywa ta osoba, która zbierze najwięcej obrazków z kwiatami)

 

II A) (dzieci siedzą na dywanie)

 1. Słuchanie wiersza S. Karaszewskiego pt. Zające na łące.

 

„Zające na łące”

Zające na łące

w chowanego grały,

między bratki w rabatki

ciągle się chowały.

Skakały przez pole

w chabry i kąkole.

Fikały koziołki

w jaskry i fiołki.

Skakały przez krzaki między mlecze, maki

przez calutkie ranki w kaczeńce, rumianki.

 

 1. Krótka rozmowa na temat wiersza.
  • Co robiły zające w wierszu?
  • Gdzie zajączki bawiły się w chowanego?
  • Jakie kwiaty rosły na rabatkach? (bratki)
  • Jakie kwiaty rosły na polu?(chabry, kąkole)
  • Które kwiaty, z wymienionych w wierszu, są narysowane na obrazkach?(mlecz, jaskry, rumianki, mak)

(dzieci siedzą przy stolikach, na których leży książka z zaznaczoną stroną 32)

 1. Czytanie nazw kwiatów i łączenie ich z obrazkami
 • · Odczytaj nazwy kwiatów.
 • · Połącz kwiaty z właściwymi wyrazami.(dzieci siedzą na dywanie)

 

 1. Przedstawianie scenek pantomimicznych.
 • · Za pomocą ruchu pokaż, jak rośnie kwiat, rozkwita i więdnie

(dzieci siedzą na dywanie)

 1. Wprowadzenie liczby 10.
 • · Policz kwiaty w wazonie

(N. stawia przed dziećmi wazon z 10 żywymi kwiatami)

 1. Zapoznanie z wyglądem cyfry 10.
 • · Z jakich znanych dwóch cyfr zbudowana jest cyfra 10?
 • · Co przypomina swoim wyglądem cyfra 10?
 • · Napisz cyfrę 10 palcem w powietrzu (na dywanie).
 • · Klaśnij w dłonie 10 razy, podskocz 20 razy.
 • · W naszej sali roznosi się zapach kwiatów łąki. Wykonaj 10 razy wdech i wydech.
 1. Przeprowadzenie ćwiczeń oddechowych- „Wąchanie kwiatów”.

(dzieci siedzą przy stolikach, na których leży książka z zaznaczoną stroną 33)

 1. Utrwalenie cyfry i liczby 10.
 • · Policz koniczynki.
 • · Dorysuj tyle kwiatów, żeby było 10.
 • · Pisz po śladzie cyfrę 10
 • · Pokoloruj kwiaty.

 

II B) (dzieci siedzą na dywanie).

1. Rozwiązywanie czytanych przez nauczyciela zagadek o kwiatach łąki. Układanie z liter alfabetu ruchomego nazw kwiatów.

 • · Posłuchaj uważnie zagadek. Nazwy kwiatów, które są rozwiązaniem zagadek, ułóż z liter alfabetu ruchomego.

Sto płatków biało różowych

Dookoła żółtego środka.

Każdy chyba odgadnie, że to kwitnie....(stokrotka)

 

Kwiat co się latem na łące czerwieni,

będzie grzechotką w późnej jesieni.(mak)

 

2. Krótka rozmowa na temat: „Jakim kwiatem łąki chciałbym być?”

 

Opracowała Ewa Sokołowska z Przedszkola Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie